Project kade Haarlem

Recentelijk werden de aanlegbordjes in verschillende grachten van Haarlem vervangen. Meer dan 800 geanodiseerde aluminium bordjes werden door ons gegraveerd en ingelakt. Voorzien van afkorting van de betreffende gracht en een nummer.

De montage werd, veelal met pontonboot, door de opdrachtgever verzorgd.